Zoeken Menu
13-05-2019 - 15-05-2019  

Integriteit en integriteitsinstrumenten – Train de trainer (2 dagen)

Hoe voer je een goed gesprek over integriteit? Welke elementen zijn relevant? En welke werkvormen...
14-05-2019  

Masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Wat verandert er en...
27-05-2019  

Training Arbeidsomstandighedenwet en regelgeving (basis)

Als u deelneemt aan de basistraining ‘Arbeidsomstandighedenwet en regelgeving’, dan doet u kennis...
06-06-2019  

Training Wet op de ondernemingsraden (verdieping)

Hoe gaat u om met een advies- en instemmingsprocedure en weet u op welke wijze de OR zijn invloed...
11-06-2019  

Training Wet op de ondernemingsraden (basis)

Wat zijn de belangrijkste begrippen en bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden? Hoe kunt u de...
18-06-2019  

Training Communicatie voor de OR

Bent u zich ervan bewust dat de achterban als eenheid niet bestaat, maar dat er onderscheidende...
24-06-2019  

Training Arbeidsomstandighedenwet, regelgeving & RIenE (verdieping)

Tijdens de verdiepingstraining 'Arbeidsomstandighedenwet, regelgeving en RI&E' gaat u in op de...
09-09-2019 - 13-01-2020  

Leergang HRM voor ondernemingsraden

Wat is de toegevoegde waarde van HRM op het ontwikkelen, motiveren en behouden van medewerkers?...
23-09-2019 - 16-12-2019  

Leergang Ambtelijk Secretaris bij de overheid

Een ambtelijk secretaris vervult een belangrijke rol in de medezeggenschap. Om uw taken en...
10-10-2019  

Training de OR en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komt eraan. Als lid van de ondernemingsraad...

1 van 2 12 >>