Zoeken Menu

Mag de werkgever verlof intrekken?

6-02-2019

De werkgever kan de mogelijkheid tot verlof niet eenzijdig intrekken. Dat zegt CAOP-adviseur Harry Hartmann in het OR/Magazine van februari 2019. Verder gaat hij onder meer in op de vraag: Is het toegestaan om telefoongesprekken met klanten voor trainingsdoeleinden op te nemen?

Verlof intrekken

In de WOR staat dat het niet zomaar mogelijk is voor de werkgever om de verlofmogelijkheid eenzijdig in te trekken. In de cao staan mogelijk artikelen over het intrekken van vakantiedagen. In dat geval hangt het af van de tekst in de cao. Hartmann adviseert OR-leden om de bonden te raadplegen die de cao hebben afgesloten.

Telefoongesprekken opnemen

Het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden is toegestaan. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. ‘Bij ieder telefoongesprek moet van tevoren aan de beller worden gemeld dat het mogelijk is dat het gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Indien de beller vervolgens in het gesprek hierover niets zegt, kun je ervan uitgaan dat hij/zij instemt met deze handelwijze. Maakt hij/zij bezwaar, dan dient de betreffende medewerker ervoor te zorgen dat er geen opname plaatsvindt’, zegt Hartmann in OR/Magazine.
Lees alle vragen en de antwoorden van het CAOP in het  OR/Magazine van februari 2019 (69 KB).

Vragen medezeggenschap

In elk nummer van het OR/Magazine beantwoordt het CAOP vragen over medezeggenschap. Ook een vraag stellen? Ga naar de vragenservice van OR/net.