Zoeken Menu

Mag een niet-lid de ondernemingsraad voorzitten?

21-06-2018

Mag de ondernemingsraad of bestuurder een niet-lid aanstellen als voorzitter van de ondernemingsraad? De Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dit niet toe. Dit blijkt uit de rubriek Vraag & Antwoord in het juninummer van OR/Magazine.

Harry Hartmann, adviseur medezeggenschap bij het CAOP, beantwoordt in elk nummer van OR/Magazine vragen over medezeggenschap. In het juninummer gaat Hartmann in op de vraag of een buitenstaander voorzitter mag zijn van de OR. Dat mag dus niet. De OR mag bij onvoorziene omstandigheden of vanuit praktisch oogpunt wel tijdelijk een ‘technisch voorzitter’ in de hand nemen om de vergadering te leiden. De technisch voorzitter mag de OR echter niet vertegenwoordigen en heeft dan ook niet dezelfde rechten als een OR-lid. De bestuurder heeft volgens het CAOP niets te zeggen over wie de voorzitter van de OR wordt, dat is een interne gelegenheid.

Actieplan

Een andere lezersvraag gaat over hoe de OR een actieplan kan stimuleren. In dit specifieke geval gaat het over een OR die een positief advies heeft uitgebracht op een organisatiewijziging. Een bepaalde afdeling functioneert slecht en er vertrekken veel mensen. Volgens HR is dit geen OR-zaak, maar Hartmann geeft aan dat de OR wel altijd zijn zorg kenbaar kan maken op de overlegvergadering met de bestuurder door het te agenderen. De OR heeft namelijk het overlegrecht en kan een actieplan opstellen en laten behandelen door de bestuurder.

 Lees alle OR-vragen en de antwoorden van het CAOP (75 KB) in het OR/Magazine van juni.

Stel uw vraag over medezeggenschap

Iedere maand beantwoordt het CAOP in OR/Magazine gratis de vragen van lezers. Snel en deskundig, binnen enkele werkdagen. Ook een vraag stellen over medezeggenschap? Ga naar de vragenservice van OR/net.