Zoeken Menu

Telt uitzendkracht mee voor aantal zetels OR?

14-03-2019

Tellen uitzendkrachten mee in het bepalen van het aantal zetels voor de OR? ‘Om te bepalen of uitzendkrachten tot de “in onderneming werkzame personen” behoren, dienen die uitzendkrachten twee jaar of langer voor uw organisatie te werken. Na twee jaar tellen ze mee voor de instellingsgrens.’ Dit blijkt uit de rubriek Vraag & Antwoord in het maartnummer van OR/Magazine, waarin het CAOP OR-vragen van lezers beantwoordt.

Verkiesbaar stellen

Een uitzendkracht mag zich na verloop van tijd zelfs verkiesbaar stellen. ‘Een uitzendkracht kan na 30 maanden werken in het bedrijf zijn stem uitbrengen op één van de kandidaten (actief kiesrecht) en zich na 36 maanden verkiesbaar stellen voor de OR van de inlener (passief kiesrecht)’, aldus het CAOP.

Vrijstelling reguliere werkzaamheden

Het CAOP gaat ook in op de vraag: Mag een leidinggevende een OR-lid inzetten voor zijn reguliere werkzaamheden in de tijd dat dit OR-lid door de OR was ingepland voor OR-werk? Volgens het CAOP kan dit niet zomaar. ‘Een OR-lid krijgt volgens artikel 18 van de WOR vrijstelling van zijn reguliere werkzaamheden om het OR-werk te kunnen doen. Dat betekent dat hij deze uren niet aan zijn reguliere functie kan besteden. De werkgever moet de werkzaamheden die daardoor niet meer worden uitgevoerd, anders organiseren.’

Lees alle vragen en de antwoorden van het CAOP in het OR/Magazine van maart 2019.

Vragen medezeggenschap

In elk nummer van het OR/Magazine beantwoordt het CAOP vragen over medezeggenschap. Ook een vraag stellen? Ga naar de vragenservice van OR/net. De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann, adviseur medezeggenschap.