Zoeken Menu

Wanneer heeft een bedrijf recht op een Europese OR?

19-12-2018

Ons bedrijf is eigenaar geworden van een bedrijf in Europa. Hebben we nu recht op een Europese OR? CAOP-adviseur Harry Hartmann beantwoordt deze vraag in het OR/Magazine van december. Verder gaat hij in op het dilemma: moet een OR-lid dat ook commissielid is, binnen de OR stemmen volgens het advies van de commissie?

Europese Ondernemingsraad

Een bedrijf elders in Europa overnemen, betekent niet automatisch het recht op een Europese ondernemingsraad (EOR), blijkt uit het antwoord van Harry Hartmann in OR/Magazine. Volgens de richtlijn van de Europese Commissie ontstaat recht op een EOR als een organisatie minstens 1.000 werknemers in dienst heeft en in minimaal twee landen is gevestigd, waarbij er in ieder land minstens 150 werknemers werkzaam zijn. De EOR is een overkoepelende OR voor grensoverschrijdende onderwerpen, maar met beperkte bevoegdheden. Zo heeft een EOR geen formeel advies- of instemmingsrecht.

Stemmen als OR-lid of commissielid

OR-leden kunnen ook zitting hebben in commissies binnen de organisatie. Een vraagsteller laat weten dat er binnen zijn organisatie commissies zijn die onderwerpen behandelen om de OR te ontlasten. Een commissie kan bijvoorbeeld een preadvies schrijven voor de OR. Maar mag een commissielid binnen de OR anders stemmen dan het preadvies van de eigen commissie voorschreef? Volgens Hartmann is dit geen probleem. 'Een lid van de OR is uit het midden van de medewerkers verkozen om de organisatorische en personele belangen te vertegenwoordigen. Na verkiezing is het OR-lid bevoegd om zijn stem zonder last en ruggenspraak te laten gelden.'

Lees alle vragen en de antwoorden van het CAOP in het  OR/Magazine van december 2018 (65 KB).

Vragen medezeggenschap

In elk nummer van het OR/Magazine beantwoordt het CAOP vragen over medezeggenschap. Ook een vraag stellen? Ga naar de vragenservice van OR/net.